Κέντρο επανελέγχου

Η ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε διαθέτει ένα υπερσύγχρονο κέντρο επανελέγχου φιαλών το οποίο λειτουργεί βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Από το κέντρο ελέγχονται χιλιάδες φιάλες τον χρόνο για να βγουν πια στην αγορά πιστοποιημένες και απόλυτα ασφαλείς.